A.M. de Wit, huisarts is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0318-652864
Telefoonnummer: 0318-652864
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Tarieven

Basistarieven particulier verzekerden
Bijgewerkt 1 januari 2003.

Basistarieven

Geldig op alle werkdagen van 08.00 tot 1800 uur.

Consult

25,94

Consult langer dan 20 minuten

51,88

Visite

38,91

Visite langer dan 20 minuten

64,85

Telefonisch consult

12,97

Herhalingsrecept

12,40

Vaccinatie

12,40

 

 

Tarieven avond, nacht en weekend bij bezoek Huisartsenpost particulier verzekerden tussen 17.00 en 18.00 uur.

Consult

24,80

Consult langer dan 20 minuten

49,60

Visite

37,20

Visite langer dan 20 minuten

62,00

Telefonisch Consult

12,40

Vaccinatie

12,40

Herhaalrecept

12,40

Tarieven Huisartsenpost alle verzekerden:

  •  Consult: 57,50
  •  Huisbezoek: 86,20
  •  Telefonisch consult: 25,00

Deze Tarieven voor avond, nacht en weekend gelden voor de volgende uren:
- alle dagen van 18.00 tot 08.00 uur
- zaterdag en zondag van 08.00-18.00 uur
- van 08.00 tot 18.00 uur op algemeen erkende feestdagen (Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Tweede Paasdag, Koninginnedag, 5 mei, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en beide Kerstdagen)

  • Voor consulten en visites in de avond- nacht en weekenddienst, ontvangt u een rekening van de centrale huisartsenpost.

 

Bron: Landelijke Huisartsen Vereniging, januari 2003